Som Formació online

Les formes de pagament en el comerç internacional

Inici

03

Octubre

2024

Final

13

Desembre

2024

Hores

50

400€
Inscripció

Objectius del curs

El present curs respon a les següents preguntes que es planteja l'empresa en un procés d'internacionalització:

¿Quines són les diferents formes de pagament que es poden utilitzar en comerç internacional i quines implicacions de seguretat en el cobrament tenen cadascuna d'elles?

¿Quines són les eines que té l'empresa al seu abast per vèncer els diferents riscos existents en l'operació de compravenda internacional?

A més una de les principals mancances de la PIME acostuma a ser l'escassetat de recursos financers suficients per invertir en l'activitat exportadora i importadora, especialment si es tracta d'un procés els resultats solen veure a mig o llarg termini. L'accés als recursos externs amb freqüència resulta un objectiu difícil. Quan s'aconsegueix, el cost que ha de pagar-se pot representar una càrrega massa onerosa. Per això, en aquesta formació coneixerem les fórmules que permetin alleugerir les necessitats financeres i minimitzar els costos corresponents. El present curs ens mostra de forma pràctica i quantificada les diferents alternatives de finançament internacional.


Dirigit a

Gerents de Pimes; comandaments intermedis; personal administratiu dels departaments de finances, comptabilitat, comercial i comerç exterior; compres internacionals i aprovisionament, logística internacional, estudiants de cicles formatius o formació superior interessats en el comerç exterior i l'administració / finances internacionals.


Contingut

MÒDUL 1

1. Mitjans de pagament en el comerç internacional. Introducció. Sistemes d'informació i comunicació entre bancs. El flux dinerari entre bancs.

 • 1.1. Formes de pagament simples
 • 1.1.1. Ordres de pagament simples
 • 1.1.2. Ordre de pagament documentàries 
 • 1.1.3. Remeses simples
 • 1.1.4. Remeses documentàries

2. Crèdits documentaris. Gestió documental i operativa.

 • 2.1. Els diferents tipus de crèdits documentaris.
 • 2.2. Avals bancaris

3.- Casos pràctics solucionats.

4.- Activitats Globals

5.- Autoavaluació 1

MÒDUL 2

6. Finançament en operacions internacionals

 • 6.1. Finançament d'exportacions. Prefinançament i postfinançament. Avantatges del finançament d'exportacions i riscos.
 • 6.2.- Finançament d'importacions. Avantatges i Riscos

7.- Finançament internacional i mercat de divises

 • 7.1.- Introducció
 • 7.2.- Finançament segons la moneda 
 • 7.3.- Riscos associats al finançament en divises per l'importador i per l'exportador       

8.- Finançament segons l'operació

9.- Exemple pràctic finançament d'importació 

10.- Exemple pràctic finançament d'exportació

11.- Altres formes de finançament 

 • 11..1.- Leasing
 • 11.2.- Rènting
 • 11.3.- Diferències entre Leasing i Renting
 • 11.4.- Confirming
 • 11.5.- Factoring
 • 11.6.- Forfaiting 

12.- Casos pràctics solucionats.

13.- Activitats Globals

14.- Autoavaluació

MÒDUL 3

15. Cobertura de riscos internacional. Introducció.

16.- Risc de tipus de canvi. 

17.- Acords per compartir riscos (leads and lags).

18.- Llista de preus i escandalls.

19.- Operacions en la pròpia moneda o divisa.

20.- Matching o cobertura estructural.   

21.- Préstecs multidivisa.

22.- SWAPS de divises.

23.- Opcions sobre divises. 

24.- Forward. Tipus d'operacions de forward.

25.- Risc país.

26.- Risc comercial. 

27.- Risc de tipus d'interès.

 • 27.1 SWAPs, FRAs, CAPs, FLOORs i COLLARs

28.- Casos pràctics solucionats.

29.- Activitats Globals

30.- Autoavaluació 3

Aquest curs conté una autoavaluació per mòdul, 4 casos-exemple resolts i 7 casos pràctics per a la resolució per part d'alumne i correcció per part de tutor del curs.


Perfil dels ponents

Jose Luis Cabo

Llicenciat en Management Internacional. Col·laborador com a docent en l'àrea de comerç internacional i consultor d'empreses. Professor universitari.


Inici

03

Octubre

2024

Final

13

Desembre

2024

Hores

50

400 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

934169300

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar